Учнівське управління та ефективне самоврядування - Liceum

Наш Ліцей формує соціалізовану особистість з демократичними поглядами і вмінням працювати в команді, це і є одна з важливих вимог сучасної освіти, яка найкраще реалізується через педагогіку партнерства, однією із форм якої є Учнівське Самоврядування.

Мета – розвивати соціальну активність учнів, виховати в них почуття власної гідності, відповідальності, толерантності, критичність та конструктивність мислення, повагу до власної та чужої праці, оптимізм, гуманізм, здатність до самоаналізу і самовиховання, створити умови для самореалізації в самостійному житті.

Шлях до досягнення цієї мети лежить через виконання низки завдань учнівського самоврядування:

  • Залучення дітей та молоді до прийняття рішень;
  • Захист прав та свобод учнів;
  • Реалізація інтересів учнів, підтримка їхніх здібностей;
  • Налагодження контактів та реалізація спільних проектів, ініційованих учнями;
  • Реалізація педагогіки партнерства;
  • Формування  позитивного ставлення батьків до навчально-виховного процесу школи, їх заохочення до  діяльнісної участі у  ньому;
  • Формування суспільної активності школярів, їх лідерських якостей.

Принципи учнівського самоврядування

Наш Ліцей дбає, щоб учнівське самоврядування стало уособленням демократичної атмосфери, ефективним інструментом в освітньому процесі, про вироблення принципів його діяльності, серед яких є самостійність, ініціативність, рівноправність, широкі повноваження, принциповість і відповідальність, гласність і демократія.