Документи нашого Ліцею - Liceum

Документи у нашому Ліцеї – це важлива нормативно-правова інформація даних.

Документи у нашому Ліцеї мають дікалька етапів: листування (вхідна інформація, вихідна інформація) реєструється, також здійснюється її опрацювання інформації.

Систематичне та вчасне виконання документів контролюється директором або заступником дирктора з НВР.

 

Важливі властивості

  • достовірність;
  • актуальність;
  • точність;
  • цінність;
  • об`єктивність та суб`єктивність.

Ведення реєстрації інформації за назвою, дозволяє її відновити у випадку втрати. Педагогічний колектив самостійно розробляє форму та зміст Річного Плану роботи Ліцею (обов’язково повинна бути схвалено на засіданні педагогічної ради та затверджується наказом керівника закладу освіти).

Найважливіші документи у нашому Ліцеї

Поточні документи

Вибір підручників нашого Ліцею:

Посібники:

Усі документи схвалюються на засідання педагогічної ради та затверджуються наказом керівника нашого Ліцею як закладу освіти.