Моніторінг якості освіти у нашому Ліцеї - Liceum

Моніторинг якості освіти − це система послідовних і систематичних заходів, що здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти у Ліцеї, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльності її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від цілей.

Принципи моніторингу – систематичність, доцільність, прозорість моніторингових процедур і відкритості, безпека персональних даних, аналіз інформації.

Завдання моніторингу:

  • визначати якість навчальних досягнень учнів, рівень їх соціалізації;
  • вивчати зв’язок між успішністю учнів і соціальними умовами їх життя, результатами роботи педагогів, рівнем їх соціального захисту, моральними установками, запитами, цінностями;
  • оцінювати якість кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення;
  • досліджувати педагогічну практику та успіхи учнів;

Моніторингові дослідження є надійним інструментом аналізу різноманітних аспектів освітнього процесу нашого закладу. Вони дозволяють отримати реальну картину результативності нововведень, напрямів плану розвитку Ліцею, якості знань учнів нашого Ліцею.