Критерії оцінювання досягнень учнів у нашому Ліцеї - Liceum

Критерії оцінювання навчальних досягнень встановлюють чітке співвідношення між вимогами до знань, умінь і навичок, які оцінюються, та показником оцінки в балах. Оцінювання результатів навчальних досягнень учнів нашого Ліцею має бути не лише показником рівня їхніх знань, а й ефективним стимулом для навчання та розвитку їх компетентностей.

Яка основна мета оцінювання учнів У НАС?

Бажання навчатися, відсутність стресу і побоювання помилитися, переконання у своїх здібностях та можливостях

У сучасному ліцеї для того, щоб забезпечити успішний освітній процес та налагодити ефективну систему оцінювання, яка налаштовує дитину на плідну роботу, дуже важливо:

  • добирати зміст, форму та методи роботи для кожного заняття з урахуванням результатів оцінювання навчальних досягнень учнів;
  • формувати в учнів уміння аналізувати власну роботу, власні результати навчання, визначати для себе подальші завдання;
  • у кожне заняття включати роботу з учнями за результатами оцінювання, самооцінювання та взаємооцінювання;
  • враховувати дотримання ними принципів академічної доброчесності; повідомляти оцінку результатів навчання лише учню та його законним представникам, адже ця інформація є конфіденційною;
  • використовувати самостійно визначені або розроблені способи фіксації зворотного зв’язку з учнями.

Під час індивідуальних зустрічей саме Результати оцінювання є чудовою інформацією для обговорення її з учнями Ліцею та з їхніми батьками. Батьки можуть побачити прогрес у розвитку своєї дитини, обговорити види навчальної діяльності, які вони можуть застосовувати в домашніх умовах.