Національне виховання нашого Ліцею - Liceum

Національне виховання у нашому Ліцеї орієнтується на історичні потреби нації, головна серед яких на сучасному етапі — державотворення.

Це система поглядів, переконань, ідеалів, традицій, звичаїв, створена впродовж віків українським народом і покликана формувати світоглядні позиції та ціннісні орієнтири молоді, яка реалізується через комплекс відповідних заходів.

Правильно організоване національне виховання у нашому Ліцеї формує повноцінну особистість, індивідуальність, яка цінує національну та особисту гідність, совість і честь. Так формується національний характер.

Головною метою національного виховання на сучасному етапі є передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної культури народу, своєрідності на основі формування особистісних рис громадянина України, які передбачають національну самосвідомість, розвинуту духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і таланту.

У пошуках нової системи виховання у нашому закладі висуваються гуманістичні ідеї та орієнтири, що ґрунтуються на повазі до дитини як до особистості , турботі про її розвиток. Такий підхід передбачає визнання кожної дитини як унікальної особистості, її прав, ставлення до неї як до суб’єкта власного розвитку, опору у її вихованні на сукупність знань про людину та високий професіоналізм.

Завдання нашого Ліцею та обов’язок педагогів – виховати наших учнів справжніми громадянами своєї країни з почуттям особистої відповідальності.