Позакласна робота у нашому найкращому Ліцеї - Liceum

Позакласна робота у нашому закладі відіграє важливу роль і планується таким чином, аби сприяти становленню особистості як творця і проєктувальника свого життя, гармонії та рівноваги стосунків між учнями і педагогами, ліцеєм і родиною, керуючись ідеями самоцінності дитинства, демократичного діалогу між поколіннями.

Позакласна робота спрямована на закріплення, поглиблення знань, застосування їх на практиці, розширення кругозору учнів, формування наукового світогляду, важливим є вироблення умінь і навичок самоосвіти, розвиток творчих здібностей, організація дозвілля, культурного відпочинку.

Особливість позакласної роботи

 • Добровільна участь в ній, учні обирають профіль занять за інтересами, суспільна спрямованість;
 • Зміст виховного впливу відповідає потребам суспільства;
 • Відображає досягнення науки, культури, мистецтва, ініціативності та самодіяльності учнів.

Педагогічний колектив нашого закладу використовує різноманітні форми позакласної роботи:

 • класні години;
 • етичні бесіди;
 • зустрічі з відомими людьми;
 • екскурсії;
 • тематичні диспути;
 • розважальні вечори і ранки;
 • свята й змагання;
 • турніри, виставки та конкурси;
 • колективні творчі справи.

У позакласній роботі педагоги нашого Ліцею намагаються якнайбільше наблизити її зміст до інтересів дітей, спрямувати на розвиток творчості учнів, їх здібностей, талантів, формування естетичного смаку, здорового способу життя, на задоволення потреб учнів щодо реалізації їх особистості.