Успішна Освітня програма нашого Ліцею - Liceum

Освітня програма Ліцею  це єдиний комплекс освітніх компонентів, спланованих і організованих закладом загальної середньої освіти для досягнення учнями результатів навчання. Основою для розроблення освітньої програми є Державний стандарт загальної середньої освіти відповідного рівня.

Якісне навчання для учнів відповідно до їхніх потреб - Liceum

Наш Ліцей забезпечує профільне навчання для учнів відповідно до їхніх потреб, інтересів і здібностей, надає повну загальну середню освіту за певним спрямуванням профілізації, відповідно до галузей знань або освітніх галузей.

Ліцей має додаткові для нього засоби реалізації свого призначення

  • надання учням можливості вибору профілю навчання, темпу засвоєння навчального матеріалу;
  • оригінальна організація навчальної діяльності;
  • уведення в навчальний план курсів, що сприяють загальнокультурному розвитку;
  • профільне вивчення предметів.

Випускник нашого Ліцею  – це майбутній фахівець, який буде навчатися упродовж життя, критично мислити, ставити цілі та досягати їх, працювати в команді, спілкуватися у багатокультурному середовищі та володіти іншими сучасними вміннями.

Наш випускник – цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного мислення, патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними принципами, інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя.

 Скачати ОСВІТНЮ ПРОГРАМУ нашого Ліцею