Атестація педагогічних працівників нашого Ліцея - Liceum

Сучасному педагогу необхідно бути не лише професійно компетентним і творчо активним, але і конкурентоспроможним, здатним гідно позиціювати себе серед колег.

Атестація педагогічних працівників – це система заходів, спрямована  на  всебічне  комплексне  оцінювання  їх  педагогічної діяльності,  за  якою  визначаються  відповідність   педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.

Умови атестації

  • Наявність відповідної фахової педагогічної освіти;
  • Володіння державною мовою в обсязі, необхідному для виконання професійних обов’язків відповідно до Конституції України;
  • Обов’язкове навчання на курсах підвищення кваліфікації.

Професійний розвиток педагогічного працівника – тривалий процес, метою якого є розвиток  як особистості, як фахівця і майстра.

Творча активність педагога – це прагнення до перетворюючої діяльності в освітньому процесі, до нестандартних рішень, які сприяють розвитку особистості.

Творчий педагог здатний самостійно опанувати нові знання, способи, прийоми:

  • Переосмислити власну діяльність у світлі нових пізнань;
  • Розробити нові методи, прийоми, форми, засоби або модифікувати їх;

Документи щодо атестації педагогічних працівників

Педагог в змозі ефективно використовувати передовий досвід, знаходити оригінальні рішення нестандартних проблем, змінювати стратегію і тактику залежно від конкретної ситуації, аналізувати та оцінювати поточні і кінцеві результати процесу, а також створювати нові програми і технології навчання, виховання і розвитку дітей нашого Ліцею.