Навчальні плани нашого Ліцею - Liceum

Наш Ліцей  – заклад освіти, що забезпечує загальноосвітню підготовку та всебічний розвиток здібних і обдарованих дітей, здійснює свою діяльність на підставі Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», з урахуванням вимог Концепції профільного навчання.

Ліцей створюється широкий діапазон умов здобуття кожною дитиною якісної  і перспективної освіти відповідно до її інтелектуального потенціалу та творчих здібностей на основі впровадження сучасних освітніх та управлінських технологій.

Робочий навчальний план Ліцею  – нормативний документ, розроблений з метою удосконалення змісту навчання, конкретизації планування освітнього процесу та своєчасного внесення змін на основі рішення засідань педагогічної ради.

Навчальний план Ліцею – середня кількість академічних годин на тиждень, що передбачена типовими навчальними планами для ЗЗСО. На основі Типових навчальних планів Ліцей складає на кожен навчальний рік робочий навчальний план з конкретизацією варіативної складової, враховуючи особливості регіону та індивідуальні освітні потреби наших учнів.

Типові навчальні плани реалізують зміст освіти залежно від обраного профілю навчання.

Кожен з профілів передбачає вивчення предметів на одному із трьох рівнів

  • Рівень стандарту — навчальні предмети не є профільними чи базовими;
  • Академічний рівень — навчальні предмети не є профільними, але є базовими;
  • Профільний рівень, який передбачає поглиблене вивчення відповідних предметів, орієнтацію їх змісту на майбутню професію.

Профільне навчання забезпечує сукупність предметів

  • Базові
  • Профільні
  • Предмети, що розширюють профіль
  • Курси за вибором, факультативи

Успішність побудови процесу навчання Ліцею прямо пропорційно залежить від навчальних планів.